hạn chế của Smartphone

Smartphone dễ bị tấn công khi sạc qua cổng USB có thật hay không ?

them_bang_chung_smartphone_de_bi_tan_cong_khi_sac_qua_cong_usb_2

Tin tặc có thể đọc được thông tin trên smartphone khi cắm sạc USB. Sạc smartphone qua cổng USB, tin tặc có thể đánh cắp